0124 – 2375502, 2375503, 2375504, +91-9910380109

 

Top Performers of July – December 2017
I SEMESTER (Group A)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 5041566 BHAVYA VERMA 86.82 2
2 5041396 HIMANSHU JAIN 79.00 22
3 5042483 PRADUMN KUMAR TIWARI 79.00 22
4 5041512 ANJALI PACHAURI 77.73 32
5 5041597 JATIN KUMAR RANA 77.73 32
6 5041633 SAHIL 77.73 32
7 5041653 VINEET 77.73 32
8 5041604 LALIT SHARMA 77.45 35
9 5041529 NISHA TOMAR 77.18 38
10 5041531 RUBY YADAV 76.36 44
11 5041397 JANIT SHARMA 76.00 48
12 5041541 SRUTI SINGH 75.73 50
13 5041583 GITESH KUMAR 75.53 50
Top Performers of July – December 2017
I SEMESTER (Group B)
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 5042336 UDDESHYA KUMAR VISHW 84.27 6
1 5042309 GAURAV KUMAR 84.00 7
2 5042313 HIMANSHU MEHTA 81.42 12
3 5042048 AAYUSH SHARMA 80.80 13
4 5042329 SAMEER KHANNA 78.58 26
5 5041764 SAKSHI RAI 78.49 27
6 5042041 AKANKSHA A TIWARI 76.53 41
7 5041779 GAURAV MALHOTRA 75.64 49
8 5041776 DEVANSH SINGH 75.56 50
All Achievers

Gallery