0124 – 2375502, 2375503, 2375504, +91-9910380109
Admission Helpline - +91-9910380109

 

Top Performers of July – December 2018
III SEMESTER
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 6062948 AAYUSH SHARMA 72.61 18
2 6062949 ABHISHEK 72.43 19
3 6062941 AKANKSHA A TIWARI 70.35 31
4 6062956 SAURAV P V 69.22 36
5 6062950 GAURAV PAPREJA 67.04 44
6 6062951 KAILASH NATH YADAV 66.35 48
Top Performers of July – December 2018
V SEMESTER
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 6088502 VAISHALI GUPTA 82.18 07
2 6088501 SRISHTI 79.91 12
3 6088505 ASHISH KUMAR SAHU 79.45 15
4 6088515 MAYANK NANDA 75.82 31
5 6088518 RAHUL THAKUR 74.09 38
Top Performers of July – December 2018
VII SEMESTER
University Roll No. Students Name (%) University Rank
1 6121328 NIDHI 88.67 1
2 6121322 AKANKSHA 88.25 2
3 6121329 NIDHI CHAUHAN 86.33 4
4 6121323 AKANSHA RAWAT 83.17 16
5 6121324 ANAMIKA TANWAR 79.08 41
6 6121327 MEGHA KESHRI 78.42 46
7 6121330 RADHA NAYAL 78.25 47
Category

Gallery